img 1.jpg
       
     
print A0.jpg
       
     
img 2.jpg
       
     
       
     
Rainbow bridge

Уникална многофункционална кинетична система, чрез която пешеходният мост оживява. Конкурсен проект.

img 1.jpg
       
     
print A0.jpg
       
     
img 2.jpg